הקורסים שלנו

הוראה מותאמת (מתקנת) בכתיבה תאריך פתיחה

מוכר לשבתון ולגמול השתלמות

למידה מרחוק

10 מפגשים

הוראה מותאמת (מתקנת) בחשבון תאריך פתיחה

מוכר לשבתון ולגמול השתלמות

קורס בזום

10 מפגשים

הוראה מותאמת (מתקנת) בהבנת הנקרא
תאריך פתיחה

מוכר לשבתון ולגמול השתלמות

למידה מרחוק

10 מפגשים

הוראה מותאמת (מתקנת) בקריאה
תאריך פתיחה

מוכר לגמול השתלמות

למידה מרחוק

10 מפגשים

קורס אסטרטגיות על יסודי

בשיתוף עם הדר כהן

מוכר לגמול השתלמות

קורס דיגיטלי8 מפגשים

מוכר לשבתון ולגמול השתלמות

קורס דיגיטלי10 מפגשים

שיתוף ב whatsapp